wymagania edukacyjne

1. Na podbudowie gimnazjum:

Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty zawodowe

2. Na podbudowie szkoły podstawowej: