oferta edukacyjna

Technikum nr 3

technik usług kelnerskich

  • rozszerzenie: j. angielski (j. angielski i chemia – po gimnazjum)
  • kwalifikacje: wykonywanie usług kelnerskich, organizacja usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych

  • rozszerzenie: j. angielski
  • kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik eksploatacji portów i terminali

  • rozszerzenie: j. angielski
  • kwalifikacje: obsługa podróżnych w portach i terminalach, organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towaru i ładunków w portach i terminalach

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

kucharz

  • kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów

magazynier logistyk

  • kwalifikacje: obsługa magazynów

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2

technik żywienia i usług gastronomicznych

  • kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych