Uczymy się, by lepiej uczyć

Od 1 września 2019 roku realizujemy projekt Erasmus+ „Uczymy się by lepiej uczyć”. projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka obcego. Zdobyte umiejętności nauczyciele wykorzystają poprzez wprowadzanie elementów języka angielskiego na swoich lekcjach.

Harmonogram:

  • rekrutacja do projektu (wrzesień / październik 2019 roku)
  • zajęcia z języka angielskiego organizowane na terenie szkoły przez firmę zewnętrzną – w tym zajęcia z native speakerem (od listopada 2019 roku)
  • kursy CLIL, metodyczne i języka angielskiego w Anglii, Irlandii i Malcie (wakacje 2020 roku)
  • wdrożenie rezultatów (od września 2020 roku)
  • podsumowanie projektu i złożenie raportu końcowego (2021 rok)