http://www.liniadzieciom.pl/

Bezpieczna Szkoła

  1. Gdzie szukać pomocy? – przeczytaj koniecznie >>
  2. Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników – sprawdź >>

 

Priorytetowe działania podejmowane w ramach pracy wychowawczo – profilaktycznej Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach to m. in.: dbałość o bezpieczeństwo uczniów.

W oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej >> na bieżąco aktualizowane są obowiązujące dokumenty, w tym min.: procedury reagowania w sytuacjach zagrożenia.

W bieżącym roku szkolnym bazę odniesienia stanowi materiał: Bezpieczna szkoła. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i zagrożeń.

W Zespole Szkół Gastronomicznych obowiązują Procedury działań postępowania w sytuacjach trudnych oraz Szkolny Kodeks Norm. Powyższe dokumenty znajdują się do wglądu u Dyrektora Szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

 

W każdej sytuacji kryzysowej:

  • podejmowane jest niezwłoczne działanie interwencyjne,

  • bezzwłocznie informowany jest odpowiednio dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog, wychowawca klasy i rodzic, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia równolegle odpowiednie instytucje:

– Policja 997

– Straż Pożarna 998

– Pogotowie Ratunkowe 999

– Europejski Telefon Alarmowy 112

– Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987

– Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.

 

Szczegółowy wykaz adresów i telefonów w zależności od rangi i rodzaju sytuacji trudnej można znaleźć się na stronie: www.pokonackryzys.pl

Pomoc jak reagować w sytuacjach trudnych znajdziesz również nas stronie Bezpieczna Szkoła.

 

Gdyby ktokolwiek miał wiedzę dotyczącą występowania sytuacji, w których uczniowie czuliby się zagrożeni lub znajdowaliby się w trudnej sytuacji życiowej lub szkolnej, prosimy o bezzwłoczną informację do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub przesłanie informacji drogą mailową na adres: rodzice@zsgkatowice.edu.pl

 

 

Informacja na temat e-papierosów: