informacje i dokumenty

 

Do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia obowiązuje rekrutacja elektroniczna >>>

 


 

Regulamin i harmonogram rekrutacji
do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia

 

dla absolwentów szkoły podstawowej:

dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz oraz magazynier-logistyk:


 

Kierunki kształcenia – sprawdź naszą ofertę edukacyjną >>>

Lista podręczników na rok szkolny 2023/2024 >>

 


Dokumenty i załączniki, które należy złożyć w sekretariacie szkoły podczas rekrutacji:

  • wniosek wydrukowany z panelu rekrutacji elektronicznej:
    https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zdjęcia legitymacyjne – 2 szt. o rozmiarach 30 x 42 mm
    (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia)

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku:

***kandydaci do klas integracyjnych powinni dołączyć

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • skierowanie do kształcenia specjalnego z urzędu miasta – wniosek >>

***formularze można pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie szkoły


 

Wybierz zawód: