egzamin maturalny

WYTYCZNE

PROCEDURA

określająca zasady bezpieczeństwa obowiązuje 

podczas egzaminu maturalnego 

Zespole Szkół Gastronomicznych im.G. Morcinka w Katowicach 

>>>>>   PROCEDURA   >>>>>

INFOGRAFIKA

Oświadczenie:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RQV5EqG1QE-cj59FXK5iOLaR6YuqZpVDtHGmD9GbMW9UMElZUjFPMDdJNUhCTDdFUzhFVEpZSVlJSS4u

Część ustna egzaminu maturalnego może się odbyć wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wynik egzaminu  w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej.

Nowe terminy egzaminu maturalnego w roku 2020 – odbędzie się tylko część pisemna

>>>>>

Harmonogram nowy

 

Matura 2019 dokumenty:

Wewnątrzszkolna instrukcja: instrukcja:

Harmonogram egzaminów: 20190806 E8 EG EM Komunikat o harmonogramie

Dostosowania: 20190806 EM Komunikat o dostosowaniach

Przybory pomocnicze: 20190806 E8 EG EM Komunikat o przyborach

Egzamin z informatyki: 20190826_EM_Informacja_o_sposobie_organizacji

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przeprowadzenia egzaminu w roku szkolnym 2019 / 2020: instrukcja

Deklaracje:

EM 2020 Zalacznik 1a

EM 2020 Zalacznik 1b

EM 2020 Zalacznik 1c

EM 2020 Zalacznik 1d

EM 2020 Zalacznik 1e