egzamin maturalny

Matura 2019 dokumenty:

Wewnątrzszkolna instrukcja: instrukcja:

Harmonogram egzaminów: 20190806 E8 EG EM Komunikat o harmonogramie

Dostosowania: 20190806 EM Komunikat o dostosowaniach

Przybory pomocnicze: 20190806 E8 EG EM Komunikat o przyborach

Egzamin z informatyki: 20190826_EM_Informacja_o_sposobie_organizacji

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przeprowadzenia egzaminu w roku szkolnym 2019 / 2020: instrukcja

Deklaracje:

EM 2020 Zalacznik 1a

EM 2020 Zalacznik 1b

EM 2020 Zalacznik 1c

EM 2020 Zalacznik 1d

EM 2020 Zalacznik 1e