egzamin maturalny

WYTYCZNE

PROCEDURA

określająca zasady bezpieczeństwa obowiązuje 

podczas egzaminu maturalnego 

Zespole Szkół Gastronomicznych im.G. Morcinka w Katowicach 

>>>>>   PROCEDURA   >>>>>

INFOGRAFIKA

Matura 2021 dokumenty:

Wewnątrzszkolna instrukcja:

Procedury:

Harmonogram egzaminów: harmonogram

Dostosowania: dostosowania

Przybory pomocnicze: przybory

Deklaracja do pobrania: deklaracja