egzamin maturalny

  • harmonogram egzaminów  >>>>>

  • przybory pomocnicze   >>>>>

  • dostosowania   >>>>>

  • procedury  >>>>>

  • aneks >>>

  • wewnątrzszkolna instrukcja   >>>>>

  • lista jawnych zadań z języka polskiego   >>>>>

  • harmonogram egzaminów ustnych znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły (obok sali 28).

Uwaga:

Maturzyści, którzy mają zdane obie kwalifikacje egzaminu zawodowego mogą złożyć wniosek o rezygnację z rozszerzenia.

 

 

Matura od roku 2023 – Technikum i Szkoła Branżowa II Stopnia