egzamin maturalny

Nowy druk deklaracji maturalnej:

  • można wypełnić elektronicznie lub ręcznie

  • przed wypełnieniem należy przeczytać instrukcję (strony 5 i 6)

  • do szkoły trzeba dostarczyć zaraz po feriach zimowych

DRUK DO POBRANIA >>>>> EM 2021 Zalacznik 1a Deklaracja Wariant A

20201229 EM Informacja AKTUALIZACJA

Formuła egzaminu maturalnego w 2021 r.

Egzaminy_w_2021

WYTYCZNE

PROCEDURA

określająca zasady bezpieczeństwa obowiązuje 

podczas egzaminu maturalnego 

Zespole Szkół Gastronomicznych im.G. Morcinka w Katowicach 

>>>>>   PROCEDURA   >>>>>

INFOGRAFIKA

Matura 2021 dokumenty:

Wewnątrzszkolna instrukcja: instrukcja

Procedury: 20200901_EM_Informacja

Harmonogram egzaminów: harmonogram

Dostosowania: dostosowania

Przybory pomocnicze: przybory

Deklaracja do pobrania: deklaracja