egzamin maturalny

Matura 2019 dokumenty:

Wewnątrzszkolna instrukcja: instrukcja

Harmonogram egzaminów: 20180820 Harmonogram egzaminow w 2019 r. E8 EG EM

Dostosowania: 20180820 EM Komunikat o dostosowaniach

Organizacja: 20180820 EM Informacja

Przybory pomocnicze: 20180820 E8 EG EM Komunikat o przyborach

Egzamin z informatyki: 20180820 EM Komunikat o egzaminie z informatyki

Deklaracje:

EM 2019 Zalacznik 1a 

EM 2019 Zalacznik 1b 

EM 2019 Zalacznik 1c  

EM 2019 Zalacznik 1d 

EM 2019 Zalacznik 1e  

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019: