projekty unijne

Aktualne:

Praktyki zawodowe dla uczniów i staże zawodowe dla nauczycieli organizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach w ramach projektu „Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii”.

 

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do 30 czerwca 2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

 

  • „Hooked on Maths” 

Program współpracy uczniów i nauczycieli w ramach Partnerstwa Strategicznego Szkół Akcja KA 2 Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 1.09.2017- 31.08 2019

Archiwalne: