kalendarz

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019: czytaj

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019: czytaj

Święta w roku szkolnym 2018/2019: święta

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019: dni wolne

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019: zebrania

Harmonogram klasyfikacji w roku szkolnym 2018/2019: klasyfikacja