dziennik elektroniczny

W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Dostęp do dziennika ma każdy uczeń oraz jego rodzice/opiekunowie i jest on bezpłatny. Dostęp można uzyskać tylko osobiście u wychowawcy klasy lub szkolnego administratora dziennika.

Adres dziennika: uonetplus.vulcan.net.pl/katowice/