Podręczniki na rok szkolny 2024/2025

* Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do września, do rozmowy z nauczycielem, ponieważ podręcznik może ulec zmianie lub nie będzie wymagany.

 

technikum

branżowa szkoła I stopnia

branżowa szkoła II stopnia

**Uwaga:
Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla klas technikum oraz szkoły branżowej I stopnia:
Wędrując ku dorosłości. T. Król., M. Guziak-Nowak. Wydaw. Rubikon. Nr dopuszczenia: 1070/1/2019
Podręcznik jest nieobowiązkowy