Tworzymy szkołę przyszłości

Realizujemy program POWER „Tworzymy szkołę przyszłości”. Projekt skierowany jest do  kadry zarządzającej placówką, doradcy zawodowego oraz osoby przewodniczącego zespołu przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest zmiana oblicza placówki i dostosowanie jej do funkcjonowania w XXI wieku. Chcemy nauczyć się nowoczesnych metod zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz udoskonalić proces kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2020 – 2022.

Rezultaty:

Innowacja ogranizacyjna „Szkoła XXI wieku”

Innowacja metodyczna „Flipped Classroom w kształceniu i doradztwie zawodowym”