Maturzyści

Zapraszam na spotkanie związane z maturą w 2024 roku we wtorek 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 12.35 do sali 36. Omawiane będą procedury i przebieg egzaminu w części pisemnej i ustnej.

Bożena Kotecka