wymagania edukacyjne

Dostosowania wymagań edukacyjnych:

Wymagania edukacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej:

Przedmioty zawodowe

Wymagania edukacyjne dla absolwentów gimnazjum:

Przedmioty zawodowe