Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich

Projekt realizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 1, numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000072340.

Cele projektu:

– większa zdolność zaspokajania potrzeb osób o mniejszych szansach,
– lepsze zrozumienie i wrażliwość w odniesieniu do wszelkich przejawów różnorodności np. społecznej, etnicznej, językowej, płciowej i kulturowej oraz różnorodnych umiejętności,
– lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe.

 

SOW – zobacz prezentację >>>


Może ktoś chce posłuchać jak brzmi język fiński:  


Zapraszamy na stronę projektu


Trochę o miejscu do którego jedziemy

Helsinki


Działania:

 • Wszyscy uczestnicy zaliczyli kurs języka angielskiego i otrzymali stosowne zaświadczenia.
 • Zostały ustalone priorytety i dokonano wyboru kursów.
 • Przygotowania do realizacji mobilności zrealizowano zgodnie z planem.
 • Wszystkie mobilności zakończone z sukcesem – wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymali dokumenty Europass Mobility.
 • Od 1 września 2023 roku są wdrażane rezultaty:
  • dyrekcja szkoły rozpoczyna starania o utworzenie klas integracyjnych
  • pedagodzy specjalni i psycholog opracowuje nowe programy pracy z uczniami
  • zostaje wdrożony program pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze zmianami będącymi efektem realizacji projektu
  • na uroczystej akademii w przeddzień Święta Edukacji Narodowej wszyscy obecni (nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście) zostają zapoznani z rezultatami projektu.
 • Na Konferencji Rady Pedagogicznej podsumowującej I semestr  projekt został omówiony i dokonano ewaluacji wyników zmian wprowadzonych od początku roku szkolnego.

Trochę wspomnień z Helsinek