podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Dla absolwentów szkół podstawowych:

technikum

branżowa szkoła I stopnia

branżowa szkoła II stopnia

*Uwaga:
Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla klas 1,2,3 technikum oraz szkoły branżowej I stopnia:
Wędrując ku dorosłości. T. Król., M. Guziak-Nowak. Wydaw. Rubikon. Nr dopuszczenia: cz. 1 – 1070/1/2019, cz. 1 – 1070/1/2019, cz. 1 – 1070/1/2019. Podręcznik jest nieobowiązkowy

Dla absolwentów gimnazjum:

technikum

branżowa szkoła II stopnia