podręczniki na rok szkolny 2023/2024

*Prosimy, jeśli to możliwe, o wstrzymanie się z zakupem podręczników do września. Zostaną wtedy przeprowadzone testy kompetencji i lista podręczników może ulec nieznacznym zmianom.

Dla absolwentów szkół podstawowych:

technikum

branżowa szkoła I stopnia

branżowa szkoła II stopnia

**Uwaga:
Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla klas technikum oraz szkoły branżowej I stopnia:
Wędrując ku dorosłości. T. Król., M. Guziak-Nowak. Wydaw. Rubikon. Nr dopuszczenia: 1070/1/2019
Podręcznik jest nieobowiązkowy

Dla absolwentów gimnazjum:

branżowa szkoła II stopnia