Tworzymy szkołę przyszłości

Rozpoczynamy realizację programu POWER „Tworzymy szkołę przyszłości”. Projekt skierowany jest do  kadry zarządzającej placówką, doradcy zawodowego oraz osoby przewodniczącego zespołu przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest zmiana oblicza placówki i dostosowanie jej do funkcjonowania w XXI wieku. Chcemy nauczyć się nowoczesnych metod zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz udoskonalić proces kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2020 – 2022.