rekrutacja

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej (do technikum oraz szkoły branżowej I stopnia)

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz:


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


 

Kierunki kształcenia – sprawdź naszą ofertę edukacyjną >>>

 


Dokumenty i załączniki, które należy złożyć w sekretariacie szkoły podczas rekrutacji:

  • wniosek wydrukowany z panelu rekrutacji elektronicznej:
    https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zdjęcia legitymacyjne – 2 szt. o rozmiarach 30 x 42 mm
    (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia)

 

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku:

(formularze można pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie szkoły)

Lista podręczników na rok szkolny 2021/2022

Wybierz zawód: