COVID

Procedury bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19 >>>

Prosimy zapoznać się z informacjami na temat:

  • zasady dotyczące uczniów i ich rodziców / opiekunów
  • zasady dotyczące nauczycieli
  • zasady dotyczące korzystania z zasobów biblioteki szkolnej
  • zasady dotyczące przygotowania placówki do prowadzenia zajęć.