oferta edukacyjna

Technikum nr 3

technik usług kelnerskich

  • rozszerzenie: j. angielski (j. angielski i chemia – po gimnazjum)
  • kwalifikacje: wykonywanie usług kelnerskich, organizacja usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych

  • rozszerzenie: j. angielski
  •  kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik eksploatacji portów i terminali

  • rozszerzenie: j. angielski
  • kwalifikacje: obsługa podróżnych w portach i terminalach, organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towaru i ładunków w portach i terminalach

Branżowa Szkoła nr 2

  • kucharz

    Kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów
  • magazynier logistyk

Kwalifikacje: obsługa magazynów