EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów odbędą się we wtorek 28 sierpnia 2018 roku według harmonogramu:

chemia – godzina 9.00 zagadnienia >>

matematyka – godzina 10.00 zagadnienia 2A, zagadnienia technikum >>

język polski – godzina 9.00 zagadnienia >>

język angielski – godzina 10.00 zagadnienia >>

towaroznawstwo – godzina 9.00

wyposażenie techniczne – 9.00

prowadzenie działalności gospodarczej – godzina 9.00 zagadnienia >>

rachunkowość zawodowa – godzina 9.00 zagadnienia kl. 3, zagadnienia kl.4 >>