Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie informatycznym 4 lipca 2019 pomiędzy godziną 8.00 a 10.00.

Świadectwa będą do odbioru w szkole po otrzymaniu ich z OKE – po godzinie 12.00