Matura

Świadectwa dojrzałości są do odbioru w szkole w godzinach 9.00 – 13.00

Osoby uprawnione do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2019 muszą zgłosić się do szkoły i złożyć pisemne oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2019 roku

Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia 2019 roku