Harmonogram zajęć w czasie matur

Harmonogram dla uczniów

w okresie egzaminu

maturalnego 8 – 12.06.2020

 

Technikum

8, 9 10 czerwca 2020 – dni wolne od zajęć

11 czerwca 2020 – dzień ustawowo wolny (Boże Ciało)

12 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

8, 9 czerwca 2020 – zajęcia w czasie rzeczywistym na Skype nie odbywają się, nauczyciele udostepnią uczniom materiały

10 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć

11 czerwca 2020 – dzień ustawowo wolny (Boże Ciało)

12 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć