Konsultacje

Pamiętajcie, że w szkole obowiązują maseczki!!!

Od 1 czerwca 2020 roku w szkole będą odbywały się konsultacje dla uczniów według harmonogramu:

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Osoby chętne do udziału zobowiązane są skontaktować się z wychowawcami klas (do piątku 29 maja 2020 r.)

W czasie konsultacji obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN oraz Procedura konsultacji. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami:

 PROCEDURA

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole