Miejska Dżungla

„Miejska Dżungla”

2 grudnia 2017 – włączyliśmy się w X edycję projektu „Miejska Dżungla”, organizowaną przez Urząd Miasta Katowice. Głównym celem działań jest łamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne, przeszkadzające osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. W ramach projektu we współpracy z KMP  w Katowicach w ramach tzw. Akcji Parkingowej, podjęliśmy działania mające na celu wyeliminowanie wykroczeń polegających na zajmowaniu miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, przez osoby do tego nieuprawnione. W tym roku szkolnym – tradycyjnie pod opieką pani pedagog – aktywne działania wspierające podjęły Karolina i Paulina z kl IIżu i Wiktoria z klasy Ieke. /JRP/