Dzień Tolerancji

Dzień Tolerancji w naszej szkole, związany tematycznie z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka obchodzonym 10 grudnia oraz treściami projektu „Kuźnia Różnorodności” – Projekt, którego tematem była tolerancja i antydyskryminacja. To wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints i Stowarzyszenia Aktywne Życie. Grupa młodzieży uczestniczyła w dwóch spotkaniach warsztatowych. W ramach pierwszego spotkania omówione zostały takie pojęcia jak: stereotyp, uprzedzenia i dyskryminacja oraz sposoby reagowania w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami łamania praw człowieka. W czasie drugiego spotkania – przedstawiciele Muzułmańskiej Fundacji Pomocy przybliżyli informacje dotyczące tradycji i obrzędów związanych ze swoją religią. Efektem spotkań była organizacja Dnia Tolerancji i przedstawienie przygotowane przez grupę młodzieży z klas IIIeke i IIżu pod hasłem TOLERANCJA, którego motywem przewodnim była myśl: Poznaj – Nie oceniaj – Szanuj. /JPR/