ZEBRANIA / KONSULTACJE

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania dla rodziców / opiekunów uczniów klas 4ŻU i 4EKe. Na zebraniach przekazane zostaną między innymi informacje dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi na koniec I semestru roku szkolnego 2019/2020. Prosimy rodziców / opiekunów o obecność.

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. w godzinach 17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców / opiekunów uczniów wszystkich klas.

ZAPRASZAMY