ZEBRANIA

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2, 3 i 4 odbędą się

w poniedziałek 24 września 2018 r. o godzinie 17.00

według harmonogramu:

 

Klasa 2ŻU                             p. Anna Matuszczyk                                              sala 30

Klasa 2EKe                            p. Monika Szarwiło                                                sala 41

Klasa 2A                                p. Wioleta Dudzińska-Pięta                                 sala 35

Klasa 3ZU                              p. Iwona Iwanowska                                             sala 31

Klasa 3EKe                           p. Beata Czypionka                                                sala 32

Klasa 3A                                p. Bogusława Tkaczyk                                           sala 19

 

Klasy ŻZU i 4Eke zaczynają zebranie wspólnie w Sali 33 – informacja o egzaminie maturalnym a następnie mają spotkania z wychowawcami:

Klasa 4ŻU                              p. Ewa Gronkowska-Wróbel                              sala 37

Klasa 4EKe                           p. Aleksandra Banaś                                             sala 33

 

O godzinie 17.30 w Sali 28 odbędzie się spotkanie Pani Dyrektor ze Szkolną Radą Rodziców.