UWAGA

Zebrania dla rodziców / opiekunów uczniów klas IV i konsultacje dla pozostałych klas odbędą się 19 XI 2018 r. o godzinie 17.00