Smutna wiadomość…

Odeszła Pani Profesor Teresa Grzyb.
Była nauczycielem z powołania, społecznikiem. Potrafiła wymagać. Budziła respekt nie tylko wśród uczniów, ale i nauczycieli. A jednocześnie była człowiekiem o gołębim sercu. Każde odwiedziny, każde spotkanie z absolwentami kończyło się pytaniem: „A Pani Profesor Grzyb?”
Pani Teresa była zawsze. Była legendą. Wraz z jej odejściem kończy się pewien etap historii naszej szkoły…
Pani Tereso… żegnamy…

***
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 9 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w Bazylice Panewnickiej.