Rozpoczynamy kolejny projekt!

Rozpoczynamy nowy projekt: Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość.

Realizacja projektu pozwoli na takie formy nabywania umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone w programie nauczania. Będziemy mieć możliwość  odbycia staży w rzeczywistych warunkach pracy, poznania specjalistów z lokalnego rynku pracy poprzez uczestnictwo w prowadzonych przez nich kursach i warsztatach a także  udziału w zajęciach szkolnych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, prowadzonych przez wyspecjalizowanych i stale podnoszących kwalifikacje nauczycieli.

Szczegóły wkrótce…