PLAN

Od 20 listopada 2017 r. zmieni się plan lekcji. Zmiany dotyczą głównie klas 2eke i 3eke. Nowy plan jest już dostępny na stronie szkoły .