Deklaracje maturalne

W sekretariacie szkoły można odebrać druki aktualnych deklaracji maturalnych. Można je też pobrać bezpośrednio ze strony OKE w Jaworznie : http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/deklaracja-druki-matura Wstępne deklaracje można składać do 30 września 2019 r. w sekretariacie szkoły (8.00 – 15.00).

Na stronie OKE w Jaworznie, w zakładce egzamin maturalny, znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego. Bardzo proszę, szczególnie absolwentów z lat ubiegłych, o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Bożena Kotecka