Góra Grosza 2017

Liczymy 🙂

Akcja Góra Grosza była zorganizowana w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.  Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, udzielanie specjalistycznego wsparcia, fundowanie stypendiów dla dzieci, wspieranie ich pasji i zainteresowań.