Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach A.33, T.6, T.15

Harmonogram egzaminu >>

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach a.33, t.6, t.15 zdający powinni przy sobie posiadać (zarówno do części pisemnej jak i praktycznej):

 dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem pesel

długopis z czarnym wkładem

 Dodatkowo do części praktycznej :

  • w kwalifikacji t.6 odpowiedni strój i zaświadczenie do celów SAN-EPID
  • w kwalifikacji a.33, t.15 można mieć przy sobie linijkę

 Dla wszystkich zdających, zarówno do części pisemnej jak i praktycznej przygotowane będą kalkulatory proste

Należy zgłosić się na pół godziny przed rozpoczęciem!

Życzymy powodzenia!