Zebrania z rodzicami (klasy pierwsze)

ZEBRANIA Z RODZICAMI

uczniów klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia

5 września 2022 roku, godzina 17.00 (aula)

 

Po spotkaniu z dyrekcją szkoły odbędą się zebrania z wychowawcami:

Klasa Zawód Sala Wychowawca
1ŻU Technik żywienia i usług gastronomicznych 35 Monika Szarwiło
1EKe Technik usług kelnerskich / Technik eksploatacji portów o terminali 33 Katarzyna Kopeć-CHodnicka
1K Kucharz 32 Aleksander Wójtowicz
1M Magazynier-logistyk 37 Marzena Bartyzel