2023 – rok Wisławy Szymborskiej

„Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny…

Kto by nie znał słów wiersza, który obecnie tak pięknie interpretuje Sanah? Autorką jest Wisława Szymborska (1923 – 2012), jedna z najbardziej znanych polskich współczesnych poetek, laureatka Nagrody Nobla. W tym roku obchodzimy jej setne urodziny.

Zapraszamy do udziału w szkolnym projekcie!

/M.S./