ZEBRANIA

W poniedziałek 7 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami:

 • klasa 1ŻU – sala 31 (J.Dudek)
 • klasa 1 EKe – sala 19 (M.Bartyzel)
 • klasa 2ŻU – sala 30 (A.Matuszczyk)
 • klasa 2EKe – sala 41 (M.Szarwiło)
 • klasa 3ŻU – sala 33 (I.Iwanowska)
 • klasa 3EKe – sala 32 (B.Czypionka)
 • klasa 4ŻU – sala 37 (E.Gronkowska-Wróbel)
 • klasa 4EKe – sala 28 (A.Babral-Koczur)
 • klasa 1A – sala 18 (K.Kopeć0Chodnicka)
 • klasa 1B – sala 36 (M.Babuchowska)
 • klasa 2A – sala 35 (W.Dudzińska-Pięta)
 • sala 3A – sala 20 (B.Tkaczyk)

ZAPRASZAMY