WAŻNE

W dniu 9 stycznia 2019 r. (środa) zajęcia dla uczniów klas 1, 2 i 3 odbywają się zgodnie z planem lekcji

 

10 i 11 stycznia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum.

 

10 stycznia 2019 r. uczniowie Szkoły Branżowej mają o godzinie 10.00 zajęcia w Muzeum Historii Katowic:

Klasa 1A – Bogusława Tkaczyk, Iwona Iwanowska

Klasa 1B – Mariola Kubaszewska, Karolina Dobies

Klasa 2A –  Jadwiga Dyjas, Adam Palion

 

11 stycznia 2019 r. uczniowie Szkoły Branżowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mają zajęcia zgodnie z planem:

Lekcja Klasa 1 A Klasa 1 B Klasa 3 A
1 Religia

K.Dobies

  Zasady żywienia

E.Rataj

2 Towaroznawstwo I.Wójtowicz Gospodarka magazynowa

T.Żoliski

Przedsiębiorczość J.Fyjas
3 Towaroznawstwo A.Wójtowicz Język angielski

A.Babral-Koczur

Wychowanie fizyczne A.Matuszczyk
4 Matematyka K.Marek Magazyny przyprodukcyjne

H.Truszczyński

Język angielski M.Bartyzel
5 Geografia

B.Tkaczyk

Chemia

J.Dudek

Język polski W.Dudzińska-Pięta
6 Informatyka K.Kopeć-Chodnicka Historia

E.Gronkowska-Wróbel

Angielski zawodowy M.Babuchowska
7   Człowiek w świecie współczesnym M.Szarwiło Wiedza o społeczeństwie B.Czypionka

 

Wychowawcy zobowiązani są do wprowadzenia odpowiednich zmian w planach lekcji oddziałów oraz przygotowanie kart wycieczek.