Zmiana harmonogramu egzaminów ustnych

Zmianie uległ harmonogram egzaminów ustnych z języka polskiego. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem – został zamieszczony na tablicy ogłoszeń obok pracowni 28.