Rekrutacja do Lizbony

Przypominamy, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć formularze rekrutacyjne do 4 lutego 2019 r. do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły.

W przypadku jednakowej liczby punktów decydujących o umieszczeniu uczestnika na podstawowej liście rankingowej, przeprowadzona będzie DODATKOWO rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim.

Wyniki rekrutacji po feriach 26 lutego 2019 r.