Próbna matura

W dniach 3 – 5 marca 2021 odbędzie się próbna matura z przedmiotów obowiązkowych. Biorą w niej udział uczniowie, którzy zadeklarowali chęć zdawania matury. Pozostali uczniowie klas IV uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem zajęć. Poniżej zamieszczam harmonogram egzaminów próbnych oraz wytyczne MEiN, CKE i GIS dotyczące zasad bezpieczeństwa w trakcie egzaminów. Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami aby nie doszło do nieporozumień w czasie egzaminów próbnych.

Harmonogram

Wytyczne epidemiczne