Klasa 1 technikum

Od 2 do 5 listopada 2021 roku zajęcia dla klasy 1 technikum odbywają się w formie nauczania zdalnego. Zajęcia będą realizowane zgodnie z planem lekcji (za wyjątkiem lekcji z nieobecnymi nauczycielami). Nauczyciele będą się kontaktować na platformie Meet / Google Classroom.

Bożena Kotecka