Informacja dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia

W roku szkolnym 2020/2021 zostanie utworzona klasa pierwsza szkoły branżowej II stopnia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka będzie odbywać się w formie stacjonarnej (trzy razy w tygodniu, po południu).

 

Do 30 czerwca 2020 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą mailową wniosek o przyjęcie do Szkoły Branżowej II stopnia oraz świadectwo ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia. Od 13 do 20 lipca 2020 roku należy dostarczyć do sekretariatu resztę wymaganych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim.

 

Regulamin rekrutacji – sprawdź >>>