Gimnazjalisto! :)

Drogi Gimnazjalisto! Przypominamy o naszym nowym kierunku: MAGAZYNIER LOGISTYK!

Czy wiesz, że w tym zawodzie to praca szuka Ciebie?
Powstaje coraz więcej centrów logistycznych i to w Twojej najbliższej okolicy. Potrzeba coraz więcej rąk do pracy!

Kwalifikacja: obsługa magazynów.

Absolwent w zawodzie magazynier-logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
  2. Przechowywania towarów.
  3. Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.
  4. Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Praca: 

  1. magazyny;
  2. centra logistyczne;
  3. terminale kontenerowe;
  4. centra dystrybucyjne;
  5. firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.