Egzamin zawodowy – harmonogram i ważne informacje

Harmonogram egzaminu zawodowego >>

 

Uczniowie klas trzecich, zdający egzamin zawodowy, muszą być na nim obecni w wyznaczonym terminie. Nieobecność na egzaminie skutkuje brakiem promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zdający powinni przy sobie posiadać:
(zarówno do części pisemnej jak i praktycznej)

  • dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
  • długopis z czarnym wkładem,

dodatkowo do części praktycznej:

  • w kwalifikacji hgt.01, hgt.02 odpowiedni strój i zaświadczenie do celów san-epid (książeczka),
  • w kwalifikacji spl.02, spl.01, tg.11, tg.16 można mieć przy sobie linijkę.

Dla wszystkich zdających, zarówno do części pisemnej jak i praktycznej przygotowane będą kalkulatory proste.

Na egzamin należy zgłosić się 40 minut przed rozpoczęciem.

Życzymy powodzenia!