Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja k191 (styczeń 2019 r.) 

Harmonogram  przeprowadzania  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja k191 (styczeń 2019 r.) – sprawdź >>

 

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach a.34, t.6, t.9, t.10  i  t.15 zdający powinni przy sobie posiadać: (zarówno do części pisemnej jak i praktycznej)

  •  dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
  • długopis z czarnym wkładem

Dodatkowo do części praktycznej:

  • w kwalifikacji t.6, t.9 odpowiedni strój i zaświadczenie do celów SAN-EPID
  • w kwalifikacji a.34, t.10, t.15 można mieć przy sobie linijkę

Dla wszystkich zdających, zarówno do części pisemnej jak i praktycznej przygotowane będą kalkulatory proste.

 Życzymy powodzenia!