ZEBRANIA

W poniedziałek 20 maja 2019 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 3:1ZU – sala 31, J.Dudek
1EKe – sala 19, M.Bartyzel
2ZU – sala 37, A.Matuszczyk
2EKe – sala 41, M.Szarwiło
3ZU – sala 33, I.Iwanowska
3EKe – sala 32, B.Czypionka
1A – sala 20, K.Kopeć-Chodnicka
1B – sala 36, A.Rompel
2Ą – sala 35, A.Wójtowicz
3A – sala 30, B.Tkaczyk

Na zebraniach zostaną przekazane zagrożenia ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego 2018/2019 oraz sprawy  ogólne. Jest to ostatnie zebranie w tym roku szkolnym. Wszystkich rodziców / opiekunów serdecznie zapraszamy

Bożena Kotecka