ZEBRANIA

W poniedziałek 10.09.2018  o godzinie 17.00 odbędą się zebrania rodziców / opiekunów klas I.

Na początku zebrania w auli będzie spotkanie z dyrekcją szkoły.

Po spotkaniu wychowawcy przejdą z rodzicami / opiekunami do klas:

  • 1ŻU       J.Dudek                               sala 31

  • 1eke      M.Bartyzel                           sala 19

  • 1A         K.Kopeć-Chodnicka           sala 35

  • 1B         M.Babuchowska                 sala 37