ZEBRANIA

W poniedziałek 21 maja 2018 odbędą się zabrania dla rodziców / opiekunów uczniów klas I, II, III (jedynie klasa IA ma zebranie innego dnia). Zebrania rozpoczną się o godzinie 16.30. Na zebraniach zostaną omówione sprawy:

 • działalność szkoły w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 (osiągnięcia uczniów),
 • zagrożenia ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego 2017/2018,
 • sprawy bieżące.

Zebrania odbędą się w następujących salach:

 • klasa 1ŻU (wychowawca – A.Matuszczyk) sala 31
 • klasa 1EKe (wychowawca – M.Szarwiło) sala 41
 • klasa 1A (wychowawca – W.Dudzińska-Pięta) sala 36
 • klasa 2ŻU (wychowawca – I.Iwanowska) sala 35
 • klasa 2EKe (wychowawca – B.Czypionka) sala 32
 • klasa 2A (wychowawca – B.Tkaczyk) sala 19
 • klasa 3ŻU (wychowawca – E.Gronkowska-Wróbel) sala 37
 • klasa 3EKe (wychowawca – A.Banaś) sala 33
 • klasa 3A (wychowawca – K.Marek) sala 30